• RODO Forum - Poznaj przykłady już mających miejsce wdrożeń RODO

Program RODO Forum`17

Home / Program RODO Forum`17

Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która wchodzi w życie za 5 mc-cy zobowiązuje przedsiębiorstwa do zainicjowania poważnych zmian w zakresie zarządzania danymi osobowymi. Nowa sytuacja prawna wymaga od organizacji nie tylko poznania obowiązków, jakie na nich ciążą, ale również zrozumienia i zidentyfikowania danych osobowych, które posiadają. Prawo do ochrony danych osobowych jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, dlatego też w roku jubileuszu 20-lecia uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych chcemy w sposób szczególny podkreślić rangę tego wydarzenia zapraszając Państwa na RODO Forum.

RODO Forum to konferencja, która ma na celu przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wymogów, jakie stawia przed organizacjami regulacja RODO. Celem Forum jest również zaprezentowanie rozwiązań, które umożliwią skuteczną ochronę danych wrażliwych oraz spełnienie pozostałych rygorystycznych wymagań regulacji. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie, czy spełnienie wymagań RODO może w dłuższej perspektywie przynieść korzyści finansowe.

Kiedy: 24 października 2017, godz. 9:00 – 15:00
Gdzie: Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, Warszawa
Liczba uczestników : ok 80 osób


RODO Forum Agenda

08:30 – 09:00

 • Rejestracja i kawa na dzień dobry

09:00 – 09:05

 • Powitanie

09:05 – 09:30

 • Dlaczego RODO jest wyzwaniem i od czego zacząć przygotowania od nowej rzeczywistości (Analiza Luki)?
 • Kluczowe zmiany prawne oraz zmiana podejścia do ochrony danych osobowych – najważniejsze aspekty. Praktyczne wskazówki jak rozpocząć a w konsekwencji sprawnie przeprowadzić proces wdrażania RODO w organizacji – stworzenie mapy procesów przetwarzania danych oraz audyt procesów przetwarzania danych osobowych (Analiza Luki).

Katarzyna Kloc
Gawroński & Partners


09:30 – 10:00

 • RODO – od regulacji do implementacji, wyzwania pozaprawne
  Kluczowe i praktyczne kwestie wynikające z regulacji RODO oraz ich wpływ na organizację. Prezentacja będzie w głównej mierze dotyczyć pozaprawnych aspektów regulacji, wyzwań związanych ze zmianami organizacyjno-procesowymi oraz technologicznymi, w tym zarządzania danymi i bezpieczeństwa IT. Pokazane zostanie modelowe podejście do projektu RODO, obszary potencjalnych synergii oraz kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia wymagań RODO na podstawie doświadczeń Accenture z realizacji projektów w tym obszarze.

Daniel Dyszlewski
Accenture


10:00 – 10:30

 • Przetwarzanie danych sensytywnych zgodnie z RODO z uwzględnieniem przetwarzania danych biometrycznych do ewidencji czasu pracy pracowników
  Zmiany dotyczące przetwarzania danych wrażliwych w odniesieniu do danych pracowników, również z uwzględnieniem przetwarzania danych biometrycznych do ewidencji czasu pracy.

Marcin Gabryszak
Pałucki Trusiński


10:30 – 11:00

 • GDPR – Not What, Not Why, but How?
  With 7 months before the GDPR becomes law, most organisations have formed their compliance strategy. This presentation will summarise the most common data management capabilities organisations are implementing to support their compliance strategies.

Monica McDonell
Informatica


11:00 – 11:30

 • Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

 • Wystąpienie Pana dr Macieja Kaweckiego -Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwo Cyfryzacji

dr Maciej Kawecki
Ministerstwo Cyfryzacji


12:00 – 12:30

 • Are Data Subjects’ Rights Part of Customer Experience?
  Most organisations are highly focussed on customer experience, requiring extensive customer data to provide a relevant and personalised experience. With the GDPR, data rights will become part of the customer’s experience. Is marketing best positioned to manage these touchpoints?

Monica McDonell
Informatica


12:30 – 13:00

 • Przechodzimy kontrolę UODO w lipcu 2018 – czyli o konsekwencjach podjętych wyborów na etapie wdrożenia RODO
  Prezentacja przedstawi zagadnienie uzyskania zgodności z RODO od końca – czyli od kontroli Inspektora Ochrony Danych Osobowych po odnotowanym incydencie bezpieczeństwa danych osobowych (np. wyciek bazy klientów niewiadomego pochodzenia). Przechodząc przez poszczególne potrzeby informacyjne inspektora zostanie pokazane ryzyko związane z czysto procesowym, prawnym, narzędziowym lub po prostu niekompletnym podejściem do wdrożenia wymogów regulacji.

Paweł Skowroński
KPMG


13:00 – 13:30

 • Przerwa kawowa

13:30 – 14:00

 • Data Governance jako fundament dla GDPR
  „Musisz poznać swoje dane zanim zaczniesz je chronić. Musisz wiedzieć jakie one są, gdzie je przechowujesz, dlaczego i po co.”  – Brian Boyd, IAPP (International Association of Privacy Professionals).
  Ochrona danych osobowych jest szczególnym obszarem korporacyjnego zarządzania danymi (Data Governance). Faktyczne dostosowanie firmy do wymogów regulacji Parlamentu Europejskiego wymaga opisania struktury posiadanych aktywów informacyjnych oraz środków organizacyjnych i technicznych. Stworzone na tej podstawie regulacje, procesy, role i narzędzia powinny tworzyć elastyczne i spójne środowisko, oparte na dobrze przemyślanym podejściu do zarządzania informacją. W ramach prezentacji zostanie przedstawiony generyczny model zasobów biznesowych, technicznych i zarządczych, stanowiący ramę dla praktycznego i efektywnego wdrożenia wymogów GDPR w organizacji.

Tomasz Mierzwa
ValueTank


14:00 – 14:30

 • Skrzynka z narzędziami RODO
  W jaki sposób przygotować organizację tak, aby wdrożenie było skuteczne? Jak zautomatyzować procesy, tak aby w jak najmniejszym stopniu angażować zasoby organizacji? Czy spełnienie wymagań RODO może w dłuższej perspektywie przynieść również korzyści finansowe – w jaki sposób wykorzystać dane do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej?

Paweł Borkowski
Integral Solutions


 • 14:30 – 15:00

Lunch